Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas

Vítejte v systému Mobilní Rozhlas

Praha 15


Historie posledních obecních aktualit

 • systémová zpráva

  Výstraha ČHMÚ č. 272 - 24.7.2019 16:53

  VYSOKÉ TEPLOTY (nízký stupeň nebezpečí) od středy 24.7.2019 12:30 hodin do čtvrtka 25.7.2019 12:00 hodin, VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (vysoký stupeň nebezpečí) od čtvrtka 25.7.2019 12:00 hodin do čtvrtka 25.7.2019 21:00 hodin a VYSOKÉ TEPLOTY (nízký stupeň nebezpečí) od čtvrtka 25.7.2019 21:00 hodin do odvolání.

 • systémová zpráva

  Únik plynu na Praze 14 - 23.7.2019 19:00

  DODATEK OS KS INFO: Praha 14, ul. U Technoplynu, areál Linde Gas, únik z propan butanové nádrže - odpouštění plynu ukončeno. Činnost složek IZS na místě ukončena.

 • systémová zpráva

  Únik plynu na Praze 14 - 23.7.2019 18:08

  DODATEK OS KS INFO: Praha 14, ul. U Technoplynu, areál Linde Gas, únik z propan butanové nádrže - je prováděno řízené odpouštění plynu. HZS preventivně provádí měření nebezpečných koncentrací v ovzduší. Bez zranění.

 • systémová zpráva

  Únik plynu na Praze 14 - 23.7.2019 17:54

  OS KS INFO: V Praze 14, ul. U Technoplynu, v areálu Linde Gas došlo k úniku plynu z nádrže. Na místě složky IZS. Evakuace 1 objektu. Uzavřeno okolí úniku plynu. OS KS HMP

 • e-mail

  Přehled kulturních, sportovních a společenských akcí - 22.7.2019 17:00

 • systémová zpráva

  Uzavírka Průběžná - 22.7.2019 11:10

  25. 7. – 25. 8. 2019 proběhne úplná uzavírka komunikace Průběžná pod železničním mostem z důvodu jeho rekonstrukce, která v tomto termínu zahrnuje snesení trolejového vedení pro TRAM, přeložku STL plynovodu, bourání železničního mostu - rozřezání, snesení a odvoz nosné konstrukce mostu, odstranění kamenných opěr pod úroveň vozovky včetně betonové opěrné zdi a výstavbu provizorního ochranného rámu nad komunikací v celé šířce včetně umístění provizorního trolejového vedení pro TRAM. Tyto práce lze provádět pouze za úplného vyloučení veškerého provozu (automobilového, TRAM BUS MHD, pěšího).

  Objízdné trasy jsou naznačeny v přiložené infomapce. Za vyloučený tramvajový provoz v úseku Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař bude zavedena náhradní autobusová doprava (X 26) v úseku Strašnická (metro) – Nádraží Hostivař. Trasy linek TRAM a BUS budou vedeny dle příslušného opatření Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (www.dpp.cz). Z důvodu preference MHD bude pro veškerou individuální automobilovou dopravu v uvedeném termínu uzavřen rovněž železniční podjezd v ul. V korytech, a to ve směru do Strašnic (úsek U trati – Strančická), takže ulice V korytech nebude mimo BUS MHD ve směru od Záběhlic do Strašnic průjezdná.

 • systémová zpráva

  Dopravní omezení - 22.7.2019 11:01

  Připravili jsme pro vás v bodech informace o dopravních omezeních a uzavírkách, které budou probíhat během prázdnin.

  https://www.praha15.cz/mestska-cast/mc-v-tisku/mc-praha-15-informuje-o-prazdninovych-dopravnich-omezenich-a-uzavirkach.html

 • e-mail

  Přehled aktuálních událostí v Praze 15 - 18.7.2019 17:00

 • systémová zpráva

  Dny Prahy 15 - ekologická opatření - 17.7.2019 10:41

  Příprava Dnů Prahy 15 a ekologie. Co mají tato dvě témata společného?

  Jak jste si jistě všimli, přípravy Dnů Prahy 15 jsou v plném proudu a čeká vás jako každoročně mnoho kulturních i sportovních akcí. S tím je pochopitelně spojena i otázka ekologie, kterou se intenzivně zabýváme již od listopadu roku 2018, kdy jsme na Diskuzním fóru s občany MA 21 použili místo vody v plastových lahvích skleněné džbány a papírové nádobí. Dalším krokem bylo umístění žlutých kontejnerů na plasty na většině adventních setkáních pořádaná městskou částí. Na letošní květnové akci Den Hlasatele a růžových vín jsme vyzkoušeli další variantu a to sice vratné skleničky na víno, kde si občané mohli zvolit, zda půjdou při ochutnávce ekologickou cestou či nikoli.

  Ani na Dnech Prahy 15 nechceme uhnout z cesty hledání nejvhodnějších ekologických alternativ podávání občerstvení. Zvažovali jsme vratné či papírové nádobí, ovšem i zde narážíme na mnoho otazníků. Pomineme-li velkou ekonomickou zátěž, jsou zde otázky ekologické stopy po takovém nádobí. Papírové a biodegradabilní kelímky obsahují nepapírovou vrstvu, která zajišťuje nepropustnost tekutin. Tato vrstva bohužel působí velké problémy při likvidaci.
  Vratné nádobí je třeba pronajmout nebo nakoupit, ale i skladovat, sterilizovat atd. A k tomu je třeba voda, kterou musíme v současnosti šetřit a především chemikálie, které přírodě neprospívají, ale jsou nezbytné pro hygienu, nehledě na uhlíkovou stopu, která vzniká při svozu a rozvozu vratného nádobí do čističek, kterých je v současné době málo a žádná z nich není v Praze a ani ve Středočeském kraji.

  Na zářijových akcích chceme vyzkoušet kelímkosběry a připravit i osvětu pro veřejnost, která bude moci diskutovat s odborníky na ekologické třídění odpadů.

  Dnes je již naprosto jasné všem, že přírodu a životní prostředí musíme chránit a každý musí začít sám u sebe a třeba maličkostmi. Postupné snižování používání plastových obalů je nevyhnutelné a legislativou je plánováno na rok 2021. Tuto problematiku musíme řešit ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, místními podnikateli i občany. O dalším vývoji vás budeme informovat a rádi přijmeme i vaše nápady a podněty.

 • systémová zpráva

  Upozornění - odstávka serveru - 16.7.2019 08:48

  Vážení občané,

  z důvodů pravidelné odstávky a údržby serveru nebude v pátek dne 19. 7. 2019 funkční počítačová síť Úřadu MČ Praha 15. Z toho titulu nebude možné přijímat a vyřizovat jakoukoliv agendu úřadu, včetně podávání písemností do podatelny.

  Za způsobené problémy se omlouváme a prosíme občany, aby své návštěvy úřadu odložili na pondělí 22. 7. 2019.

   

  Děkujeme za pochopení

  Mgr. Aleš Cejnar, MPA

  tajemník ÚMČ Praha 15


Jaké zprávy můžete očekávat

Ještě nejste registrovaní do Mobilního Rozhlasu? Registrovat se